Business Check-Up

Amaç: 
İşyeri sahiplerinin rolü şirketi sürekli gelişim ve karlılığa giden süreçte bir rehber olmaktır. Birçok işyeri sahibi operasyonel aktivitelerin işlerinde zaman kaybı olduğunu düşünmektedirler. Ancak hem operasyonel süreçler hem de neler yapıldığını değerlendirmek ve amaçlarınıza uygunluğunu doğrulamak için zaman ayırmak çok önemlidir. Business Check-up, işinizi geliştirmek adına yapmanız gerekenleri belirlemenin yanında en önemlisi işinizin mevcut durumunu değerlendirebilmenizi sağlamak için atmanız gereken oldukça gerekli bir adımdır. Business Check-up, şirketlerin başarılarını ve karlılıklarını arttırmak için geliştirilmesi gereken stratejik yol haritası oluşturma aşamasında kullanılan bir benchmarking aracı olarak da görülebilir. Dolayısıyla şirketinizin pazarda hangi konumda olduğu, neleri doğru neleri yanlış yaptığınız, rakipleriniz ile rekabet edebilme gücünde olup olmadığınız, şirketinizin finansal durumu gibi elde edilen bilgiler ile şirketin mevcut durumu ortaya konur. Bu bilgiler ışığında; şirketinizi daha iyi yönetmek ve işinizi daha iyi takip etmek için kullanabileceğiniz bir iş planı oluşturulur.  

YÖNDES olarak, geliştirmiş olduğumuz Business Check-Up® kontrol listesi ile yapacağımız analiz sonucunda şirketinizin mevcut durumunu ortaya çıkarıyor ve yapılan tespit sonucu iyileştirilmesi gerek görülen süreçleriniz ve şirketinizin durumu açısından sizi sürdürülebilir bir yönetim ve takip sistemine yöneltecek bir aksiyon planı oluşturuyoruz.  

Bu program sayesinde;
 Mevcut yönetimsel ve operasyonel uygulamalarınız tarafsız bir gözle değerlendirilerek üst yönetime raporlanacak
 Geliştirmeye açık yönleriniz tespit edilecek
 Geliştirmeye açık yönleriniz ile ilgili öneriler sunulacak
 Uygulamalarınızın verimliliği hakkında bilgiler sunulacak 
 Maliyet azaltıcı öneriler sunulacak

Yöntem
Uzman danışmanlarımız, şirketinizde yönetimsel ve operasyonel faaliyetleri yürüten yetkililer ile karşılıklı görüşmeler yürütmekte, bir kontrol listesi üzerinden faaliyetlerinizi değerlendirmektedir. Elde edilen tespitler ve geliştirilmeye yönelik öneriler bir rapor halinde size sunulmaktadır. 

Aşamalar ve Süre:
Uygulama üç aşamadan oluşmaktadır. 
1) YÖNDES Business Check-Up Programının sahada uygulanması (Şirketin hacmi doğrultusunda karşılıklı görüşmeler ile belirlenmektedir.)   
2) Tespit ve öneri raporunun hazırlanması (1 gün)  
3) Tespit ve öneri raporunun sunumu (Yarım gün)  

Kapsam
YÖNDES BUSINESS CHECK-UP programı kapsamında şirketinizin mevcut faaliyetleri aşağıda yer alan faaliyet başlıkları bazında incelenmektedir.