Turquality

YÖNDES, "2006/8 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaştırılması, Türk İmajının Yerleştirilmesi TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında Ekonomi Bakanlığı'ndan akredite danışmanlık kuruluşudur. Bu sayede kuruluşlar YÖNDES ile gerçekleştirecekleri danışmanlık proje bedelinin %50'sini devlet teşviki kapsamında geri alabileceklerdir.

Yurtdışında faaliyet gösteren ya da göstermeyi planlayan kuruluşların aşağıdaki alanlarda desteklenmesine imkan sağlamaktadır.

 Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Harcamalarının Desteklenmesi
 Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi
 Reyonların Desteklenmesi
 Show Roomların Desteklenmesi
 Kalite Belgeleri ile İnsan Can, Mal Emniyeti ve Güvenliğini Gösterir İşaretlere İlişkin Harcamaların Desteklenmesi
 Franchising Desteği
 Danışmanlık Desteği
 Moda/Endüstriyel Ürün Tasarımcısı ile Aşçı/Şef Giderlerinin Desteklenmesi

TURQUALITY® Programı çerçevesinde YÖNDES, kuruluşlara başvuru sürecinden itibaren destek ve yönlendirme hizmeti sunmaktadır.

TURQUALITY®, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Ekonomi Bakanlığı tarafından tanımlanan Turquality Süreci aşağıda şematize edilmiştir;


TURQUALITY® Programı çerçevesinde YÖNDES Kurumsal Gelişim Danışmanlık, kuruluşlara başvuru sürecinden itibaren destek ve yönlendirme hizmeti sunmaktadır.