Eğitim İhtiyaç Analizi

Eğitim İhtiyaç Analizi, kurum/kuruluşların stratejileri, hedefleri, temel yetkinlikleri, organizasyonel amaçları ile pozisyonun gerektirdiği iş ve yetkinliklere yönelik organizasyonun-pozisyonların ve çalışanların ihtiyaç duydukları eğitim konularının belirlenmesi ve yıllık eğitim planının oluşturulması sürecidir.

Günümüzde değişimin hızlı yaşanması, bireyler ve kurumlar için giderek zorlayıcı bir faktör olmaya başlamıştır. Bu değişim karşısında, kurumların yapı ve fonksiyonları değişime zorlanmakta, bireylerin ise yaşamları boyunca elde etmiş oldukları bilgileri sürekli güncellemeleri ve yeniden öğrenmek durumunda kalmaları kaçınılmaz olmaktadır.

 

Eğitim İhtiyaç Analizi çalışmalarımızı aşağıdaki kapsamda yürütmekteyiz;

 

Eğitim İhtiyaç Analizinin kaç gün süreceği işletme ölçeği, karmaşıklığı ve hedef kitlenin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecektir. İlgili sürecin detay planı ve takvimi başlangıç toplantısında belirlenir.