BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ

Eğitimin Amacı
ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi standartlarının tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi.

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 Bilgi güvenliği yönetimi temel tanımlar ve kavramlar,
 Bilgi güvenliği standartları ve ISO 27001’in gelişimi,
 ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi standardının gereklilikler,
 Diğer Standartlarla ilişkiler,
 ISO 27001:2013 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması,
 Uygulama örnekleri.

Hedef Kitle
Kuruluş İçinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini Süreç Bazlı Denetim Metoduyla Geliştirmek İsteyen Profesyoneller, Bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini Denetleme Sorumluluğu Verilmiş Kişiler, Bilgi Güvenliği ve Kalite Uzmanları ve Danışmanları, ISO 27001:20013Denetimlerini Yürütecek Olan Kurumlardaki Mevcut İç Denetçiler ve İç Denetçi Adayları

Eğitimin Amacı
Denetim, tüm yönetim sistemlerinin başarısı için şarttır. Bu, özellikle bilgi toplumu çağındaki kurumların, şirketlerin, örgütlerin; bilgi, verilerin güvenliğinin yeterli şekilde sağlatılması, ilgili bilgi işleme ve bilginin yönetimi süreçlerinin ne kadar güvenli olduğunun etkin ve resmi denetimleri için oldukça hayati bir unsurdur. Bilginin güvenliğinin sağlatılması ve bunun uluslararası standartlarda doğru ve etkin şekilde denetim gereksinimi beraberinde ağır sorumluluklar, zorlu engeller ve karmaşık sorunlar getirir. ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetimlerinin planlanmasında, uygulanmasında ve raporlanmasında yön göstermek ve pratik deneyim kazanılarak bu zorluklar aşılabilir ve bu eğitim de bunları katılımcılara pratik, uygulamalı, gerçekçi senaryolarla somut ve etkin bir şekilde sunmaktadır.

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 Bilgi Güvenliği Temel Kavramları ve Bilgi Güvenliğinin Önemi
 ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Özeti
 ISO/IEC 27001:2013 Standardının Denetimler İçin Nasıl Bir Temel Oluşturduğunun Gösterilmesi
 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Denetimi İlkeleri
 ISO 27001 BGYS Denetim Programının Yönetilmesi ve İç Denetçilerin Sorumluluk Ve Görevleri
 Denetim Aktiviteleri
 Denetim Teknikleri ve Yöntemleri
 Denetimin Başlatılması
 Denetim için Hazırlanma
 Denetimin Yapılması
 Denetimin Raporlanması
 Denetimin Sonlandırılması
 Denetimin Takibi

Hedef Kitle
Kuruluş İçinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini Süreç Bazlı Denetim Metoduyla Geliştirmek İsteyen Profesyoneller, Bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini Denetleme Sorumluluğu Verilmiş Kişiler, ISO 27001:2013’ e Uygun Denetleme Becerilerini Geliştirmek İsteyen Mevcut Güvenlik, Kalite veya İç Denetçiler, Bilgi Güvenliği ve Kalite Uzmanları ve Danışmanları, ISO 27001:2013 Denetimlerini Yürütecek Olan Kurumlardaki Mevcut İç Denetçiler ve İç Denetçi Adayları.