YÖNDES Yönetim Danışmanlık; standart kalıpların dışında  düşünen, her biri sektörel tecrübe ve teorik bilgiye sahip profesyonel uzman ekibi ve Yönetim Danışmanlarıyla, sürekli geliştirdiği yönetimde kalite yaklaşımı ile tercih edilen bir danışmanlık şirketidir. Uluslararası standartlarda hizmet veren YÖNDES, 1993 yılında Nesrin Serin tarafından, kuruluşların kaliteye, kârlılığa, verimliliğe ve uluslararası pazarlara doğru yöneliminde başarıyı yakalamalarına rehberlik etmek ve gelişim süreçlerini hızlandırmak için kurulmuştur. Akılcı ve maliyet  etkin  çözüm  odaklı hizmetlerimizi,  uluslararası kabul  gören normlarda proje yönetimi uygulaması ile zamanında ve ihtiyaca cevap  verebilecek nitelikte, Türkiye genelinde İstanbul ve İzmir kurumsal alt yapımız ile aşağıdaki kapsamda sunuyoruz.

YÖNDES olarak, Sivil Toplum Kuruluşları’nın gerek bireylerin gerekse kurumların toplumdaki gelişim ve kalkınmasında önemli rol üstlendiğini düşünüyoruz. Bu nedenle sivil toplumda etkin ve aktif rol alarak çalışma süreçlerine katkı sağlıyoruz.YÖNDES Danışma Kurulu Başkanı Nesrin Serin, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜGİAD Türkiye Genç İşadamları Derneği Onursal Üyesi olarak aktif görevlerini sürdürmektedir.

YÖNDES olarak, çalışanlarımıza yönelik olarak planladığımız kariyer ve gelişim çalışmalarımızın amacı geliştirilmesi gereken alanlardaki ihtiyaçlarımızı tespit etmek ve bu ihtiyaçlarımızın giderilmesi doğrultusunda eğitim programları uygulamaktır. Yapılan bu çalışmalar ile çalışanlarımızın ve şirketimizin performansı olumlu yönde desteklenmektedir.

Şirket olarak faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz sektör itibariyle, diğer tüm sektörlerdeki özel şirketlere, kamu kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak hizmet sunmaktayız. Bireylere ekibimizin bir parçası olarak sektör genelinde tanınan nitelikleri edinme şansı sunuyoruz. Ayrıca tüm çalışanlarımızı, vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda belirlenmiş temel yetkinliklerimiz çerçevesinde gelişime teşvik ediyoruz.

Ekibimizin bir parçası olmak istiyorsanız başvuru yapmak için özgeçmişinizi info@yondes.com adresine gönderebilirsiniz.