https://www.yondes.com/wp-content/uploads/2017/11/1-6.jpg

ECO Food – Gıda Zincirinde Çevresel Sürdürülebilirlik Çalıştayı

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul – Sabancı Üniversitesi ile birlikte 21 Kasım 2012 Çarşamba günü “Gıda Zincirinde Çevresel Sürdürülebilirlik Çalıştayı” Nesrin SERİN ve Zeynep KİŞMİROĞLU tarafından gerçekleştirilmiştir. YÖNDES 20 yıllık gıda sektörü danışmanlık deneyimi ile proje içinde aktif faaliyetler yürütülmesini sağlayan lokomotif görevi görmekte ve ihtiyaç halinde firmalara proje konuları kapsamında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Çalıştay ECO-Food STM Project çerçevesinde Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul – Sabancı Üniversitesi yönetiminde YÖNDES danışmanlığında yürütülmektedir.

ECO-Food STM Project ile hedeflenen gittikçe artan dünya nüfusunun beslenmesinde sürdürülebilir gıda üretimi ve düşük çevresel etki farkındalığını sağlayarak, gıda zincirinde yer alan işletmelerin bu kapsamda gerçekleştirecekleri projelere destek olmaktır. Sodexo, İBB Hal Müdürlüğü, EKOIQ DERGİSİ, İSMEYDER – İstanbul Yaş Sebze Meyve ve Bostan Komisyoncuları Derneği, Kolaylar Tarım Ürünleri, Aksu Gıda Dış Ticaret ve Doygun Ekmek katılımcıları ile ilki gerçekleştirilmiştir. Gıda zincirinde çevresel sürdürülebilirlik kavramı tartışılarak ile işletmelerde mevcut durum irdelenmiştir. Çevresel sürdürülebilirlik fırsatlarına yönelik olarak dünya ve Türkiye örnekleri üzerinden bir değerlendirme yapılarak, örnek uygulamaların katılımcılara uyarlanması çalışması yapılmıştır. Katılımcılar için takip edilebilecek somut proje fikirleri belirlenmiştir.

Çalıştayın ikinci ayağının ocak ayında TÜGİAD üyelerine yönelik olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.