ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ

Eğitimin Amacı
Katılımcılara, farklı standartların genel olarak endüstride ve hizmet sektörlerinde nasıl uygulanacağı, kendi şirketlerinde neler yapmaları gerektiğini anlatmak, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Standartları’ndan oluşan entegre bir yönetim sistemi kurulabilmelerini ve sürdürebilmelerini sağlamak.

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 Genel Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları
 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 Standartları’nın Tanıtımı
 ISO 9001:2015 Standardı Maddelerinin Açıklanması ve Yorumlanması
 ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 Standartları Maddelerinin Birlikte Açıklanması ve Yorumlanması
 Entegre Yönetim Sistemlerinin Avantajları-Dezavantajları
 Entegre Yönetim Sistemi Dokümantasyonunun Uygulamalı Olarak Anlatılması
 Entegre Yönetim Sistemi Kurma ve Belgelendirme

Hedef Kitle
Yönetim Sistemleri’nin Entegrasyonunu Sağlayacak Yöneticiler, Entegre Yönetim Sistemleri’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, Entegre Yönetim Sistemleri’nin Yürütülmesinde Görev Alan Çalışanların

Eğitimin Amacı
Katılımcıları, Entegre Yönetim Sistemleri Standartları’na göre iç denetim teknikleri konusunda bilgilendirmek, Entegre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini tehdit eden uygulama hatalarını belirleyebilmelerini sağlamak ve denetim gerekliliklerini kavramış, etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek denetçiler yetiştirmektir.

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 Standartları’nın Temel Gereksinimleri
 Denetim Nedir? Niçin Uygulanır?
 Uygun İç Denetim Planlama
 ISO 19011 Standardının Tanıtımı
 Denetim Planlaması, Uygulaması ve Raporlaması
 Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları
 Denetçilerin Özellikleri ve Denetim Teknikleri
 Takip Denetimleri
 Denetimde İletişim

Hedef Kitle
Entegre Yönetim Sistemleri’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, İç Denetçi Adayları

Eğitimin Amacı
Katılımcıları, insan sağlığına yönelik oluşturulmuş olan ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi ile ISO 9001 kalite yönetim sisteminin entegre bir şekilde işletmelerinde kurulabilmesi ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi konusunda bilgilendirmek.

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 Kalite ve Gıda Güvenliği Tanımı/Tarihçesi

 Kalite Sistemleri ve ISO 9001:2015 Standardı’nın Tanıtımı

 Gıda Güvenliği Mevzuatı ve Gıda Standartların Gelişimi

 ISO 22000:2005 standardının tanıtımı

 Entegre bir sistem kurmak için ilgili standartların ele alınmaları

Hedef Kitle
Tüm Çalışanlar

Eğitimin Amacı
Katılımcıları ISO 9001 ve ISO 22000 standartlarına göre iç denetim teknikleri konularında bilgilendirmek denetim gerekliliklerini kavramış ve etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek denetçiler yetiştirmektir.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 ISO 9001:2015 ve ISO 22000:2005 Standartları’nın Gelişimi ve Temel Gereksinimleri
 Denetim Nedir? Niçin Uygulanır?
 Kalite Denetimleri’nin Faydaları
 Gıda Mevzuatı
 ISO 19011 Standardının Tanıtımı
 Süreç Bazlı Kalite Sistem Denetimi
 Denetim Planlaması, Uygulaması ve Raporlaması
 Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları
 Denetçilerin Özellikleri ve Denetim Teknikleri
 Takip Denetimleri
 Denetimde İletişim

Hedef Kitle
Entegre Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, İç Denetçi Adayları

Eğitimin Amacı

Katılımcılara, farklı standartların genel olarak endüstride ve hizmet sektörlerinde nasıl uygulanacağı, kendi şirketlerinde neler yapmaları gerektiğini anlatmak, ISO 9001, ISO 14001, Standartları’ndan oluşan entegre bir yönetim sistemi kurulabilmelerini ve sürdürebilmelerini sağlamak.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 Genel Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları

 ISO 9001:2015 ve  ISO 14001:2015  Standartları’nın Tanıtımı

 ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 Standartları Maddelerinin Açıklanması ve Yorumlanması

 Entegre Yönetim Sistemlerinin Avantajları-Dezavantajları

 Entegre Yönetim Sistemi Dokümantasyonunun Uygulamalı Olarak Anlatılması

 Entegre Yönetim Sistemi Kurma ve Belgelendirme

Hedef Kitle

Yönetim Sistemleri’nin Entegrasyonunu Sağlayacak Yöneticiler, Entegre Yönetim Sistemleri’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, Entegre Yönetim Sistemleri’nin Yürütülmesinde Görev Alan Çalışanlar

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, Entegre Yönetim Sistemleri Standartları’na göre iç denetim teknikleri konusunda bilgilendirmek, Entegre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini tehdit eden uygulama hatalarını belirleyebilmelerini sağlamak ve denetim gerekliliklerini kavramış, etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek denetçiler yetiştirmektir.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 ISO 9001: 2015 ve  ISO 14001: 2015  Standartları’nın Temel Gereksinimleri

 Denetim Nedir? Niçin Uygulanır?

 Uygun İç Denetim Planlama

 ISO 19011 Standardının Tanıtımı

 Denetim Planlaması, Uygulaması ve Raporlaması

 Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları

 Denetçilerin Özellikleri ve Denetim Teknikleri

 Takip Denetimleri

 Denetimde İletişim

Hedef Kitle

Entegre Yönetim Sistemleri’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, İç Denetçi Adayları