https://www.yondes.com/wp-content/uploads/2017/11/1-6.jpg

İhracat Stratejilerinde İnovasyon Sertifika Programı (21-22 Haziran 2010)

T.C. Başbakanlık ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından onaylı bir eğitim kurumu olan YÖNDES Yönetim Danışmanlık, 21-22 Haziran 2010 tarihlerinde Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) ile işbirliği içinde “İhracat Stratejilerinde İnovasyon Sertifika Programı” düzenlemiştir. Eğitim ücretinin %70’i DTM tarafından desteklenen eğitimlerimizde 21 Haziran 2010 tarihinde “Proje Yönetimi Eğitimi” ve 22 Haziran 2010 tarihinde “Pazarlama ve Ar-Ge İnovasyon Eğitimi” konusunda uzman ve DTM onaylı eğitmenimiz Sayın H. Cahit Günaydın tarafından gerçekleştirilmiştir.