İNOVASYON EĞİTİMLERİ

Eğitimin Amacı
Teknolojik bilginin ulaştığı sınırsız imkanlar, ülke sınırlarını belirsizleştirmektedir. Ülkelerin rekabet gücünü, katma değer oluşturma ve bunu sürdürme kabiliyetleri belirlemektedir. Sürdürülebilir büyüme için, yüksek rekabet gücü ve inovasyonu kullanmanın ne kadar önemli olduğunu örnekler ile katılımcılara göstermek.

Eğitimin Süresi
5 Gün / 40 Saat

Eğitim İçeriği
 Sürdürülebilir Rekabet İçin İnovasyon
 İnovasyona Giriş
 İnovasyon Ekonomisi
 İnovasyon Türleri
 Grup Çalışması
 Ürün ve Firma Hayat Döngüsü  ve İnovasyon İlişkisi
 İnovasyon İhtiyaçlarını Ölçmek  ve Planlama Yapmak
 Firmanın Mevcut Durumu, Ürünler & Hizmetler
 Pazar & Pazarlama,Organizsayon
 Mevcut Pazardaki Rekabetin Durumu, Porter Modeli
 İnovasyon Fırsatları Ve İnovasyon Yapabilme Kapasitesi
 Grup Çalışması
 İnovasyon Aksiyon Planı Hazırlama
 Geri Bildirim ve Grup Dinamiklerinin Yönetimi

Hedef Kitle
Kobilerin üst düzey yöneticileri

Eğitimin Amacı
Teknolojik bilginin ulaştığı sınırsız imkanlar, ülke sınırlarını belirsizleştirmektedir. Ülkelerin rekabet gücünü, katma değer oluşturma ve bunu sürdürme kabiliyetleri belirlemektedir. Sürdürülebilir büyüme için, yüksek rekabet gücü ve inovasyonu kullanmanın ne kadar önemli olduğunu örnekler ile katılımcılara göstermek.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Düşünme şekilleri
 Kritik ve yaratıcı düşünme algoritmaları
 Bireysel ve kurumsal yaratıcılık yetkinliğinin oluşturulması süreci
 Yaratıcılık kültürünün oluşturulması metodolojileri
 Yaratıcı ürün ve servis geliştirme yaklaşımları

Hedef Kitle
Kobilerin üst düzey yöneticileri