İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ

Eğitimin Amacı

İnsan Kaynakları yönetiminin temellerini oluşturan yetkinlikler ve yetkinlik türleri konusunda katılımcıları bilgilendirmek, işe alım görüşmeleri açısından ”davranış” odaklı görüşme olarak da ifade edilen yetkinlik bazlı mülakat sürecine ilişkin olarak, hazırlık, yetkinlik bazlı sorular üretme ve sorma, sürecin etkin şekilde yürütülmesi için dikkat edilmesi gerekenler, değerlendirme konusunda katılımcıların işlerine transfer edebilecekleri bilgi ve becerileri aktarmaktır.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 Mülakat Tanımı
 Amaçlarına Göre Mülakat Türleri
 Mülakat Yöntemleri
 Mülakat Süreci Planlaması
 Etkin Soru Sorma
 Yetkinlik
 Yetkinlik Sorgulama
 Davranış Göstergeleri Nasıl Gözlemlenir?
 Mülakat Sırasında Yapılan Hatalar
 Role-Play “Sıralı Mülakat Görüşmesi”
 Değerlendirme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hedef Kitle

İnsan Kaynakları Çalışanları ve  Tüm Yöneticiler

Eğitimin Amacı

Performans yönetim sistemi, günümüzde şirketlerin kullandığı en önemli yönetim araçlarındandır. Doğru bir sistem tanımlamak kadar uygulamanın da önemli olduğu bilinciyle katılımcılara, performans yönetim sistemi kurulumu ile ilgili bilgi vermenin yanında uygulamalı örneklerle sistemlerin tanıtılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 Performans Yönetimine İlişkin Kavramlar
 Performans, Performans Değerlendirme, Performans Planlama, İzleme ve Performans Yönetimi
 Performans Yönetiminde Koçluk
 Kurum ve Birey Performans İlişkisi (Stratejik Yönetim ve Performans)
 Performans Değerlendirme
 Ölçme Yöntemleri, 360 Derece Yöntemi
 Hedeflerle Yönetim
 Kritik Performans Kriterleri, Hedef Belirleme Tekniği, Hedeflerle Yönetim Sistemi, ve Hedeflerin Ölçümlenmesi
 Yetkinliklerin Ölçümlenmesi
 Davranış Göstergeleri, Yetkinliklere Göre Ölçümlenme
 Değerlendirme Skalasının Oluşturulması
 Değerlendirici Hataları ve Önlemleri
 Performans Görüşmesi-Geribildirim
 Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanımı

Hedef Kitle

İnsan Kaynakları Birim Çalışanları, Performans Yönetim Sistemlerinde ‘Değerlendiren’ konumunda yer alan yöneticiler.

Eğitimin Amacı

İş analizi, birçok insan kaynakları sistemine önemli veri sağlayan bir yöntemdir. İş değerlemesi ise özellikle ücretlendirme sistemlerinin temelini oluşturur. Ücretlendirme sistemi günümüzde şirketlerin, etkin bir yönetim gerçekleştirmesi için kullandığı önemli bir araçtır. Bu yöntemler insan kaynakları yönetimine sistemsel bir yaklaşım sergilenmesini sağlar. Eğitim programının amacı, iş analizi, iş değerleme ve ücretlendirme sisteminin detaylı şekilde ve örnek uygulamalar ile desteklenerek açıklanmasıdır.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 İş analizi nedir?
 İş analizine neden ihtiyaç duyulur?
 İş analizi ne zaman yapılmalıdır?
 İş analizi formu nasıl oluşturulur?
 İş analizi yöntemleri nelerdir?
 İş analizinin kritik unsurları nelerdir?
 İş analizi sonuçları hangi alanlarda kullanılır?
 İş değerlemesi nedir?
 İş değerlemesi nasıl yapılır?
 İş değerleme faktör ve ağırlıkları nelerdir? Nasıl belirlenir?
 İş değerleme cetveli nedir?
 İş değerlemesinin kritik unsurları nelerdir?
 İş grupları skalası nasıl oluşturulur?
 İş değerleme sonuçları hangi alanlarda kullanılır?
Ücret Nedir?
Ücret Yönetiminin Amaçları
 İşletmenin Ücret Politikasını Belirleyen Faktörler
Ücrette Tatminsizlik Nedenleri
 Ücret Sistemleri
Ücret Düzeyi
Ücret Düzeyini Etkileyen Faktörler
Ücret Yapısı
Bireysel Ücretin Oluşumu
Bireysel Ücret Tatmini Nasıl Sağlanır?
Toplu İş Sözleşmelerinde Ücretlendirme

Hedef Kitle

İnsan Kaynakları Departman çalışanları

Eğitimin Amacı

Personel özlük işlemleri ile ilgilenen çalışanların, 4857 Sayılı İş Kanunu ve yasal mevzuat çerçevesinde personel özlük işlemleri faaliyetleri hakkında teknik bilgi edinmesi ve bu bilgilerin uygulamalı örneklerle desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

  Personel Özlük İşlemleri ve Puantaj
 ​ Personel özlük işlemleri, dosyalama sistemi
​  Özlük dosyasındaki eksikliklerin doğurabileceği sonuçlar
​  Ücretli ve ücretsiz izin türleri nelerdir?
 ​ Puantajdan  bordrolamaya geçiş
​  Ücret ve ücret türleri
​  Bordro ve kanunen bordroda bulunması gereken bilgiler
​ Gelir vergisi dilimleri, kümülatif gelir vergisi matrahı nedir, ve brütten nete ücret hesaplamaları, örnekler ve uygulamalar
​  İşveren maliyet hesaplamaları ve maliyet raporlama tekniği
​  Maliyet raporunda bulunması gereken değişkenler
​  Maliyetler ve raporlamalar isçilik bütçesi hazırlarken nasıl kullanılır
​  Yasal Bildirimler ve E bildirge ve işveren teşvikleri
​  Kıdem tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık izin, Primler ve İkramiyeler

Hedef Kitle

Şirketlerin; İnsan kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş hukuku ve personel uygulamaları konusunda eksikliklerini tamamlaması ve yasal gerekliliklere uygun iş yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli bilgilerin uygulamalı olarak aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin Amacı

İnsan Kaynakları çalışanları için özel olarak hazırlanan bu programımız ihtiyaç duyulan alanlarda hem koçluk hem de mentorlük becerilerinin sunulması ve kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 İnsan Kaynaklarında Koçluk ve Mentorluk
 Koçluk Nedir? Ne Değildir?
 Koçluk Çeşitleri Nelerdir?
 Uygulamalı Koçluk Görüşmesi Örneği
 Koçluk ve Mentorluk Farkı
 Koçluk ve Mentorluğun şirketlerde Uygulanması ve Şirketlere Getirisi
 Mentorluk İlkeleri
 Modelleme ve Koçluk Görüşmeleri

Hedef Kitle

Orta ve üst düzey yöneticiler