Alpay ONKARDEŞLER

Genel Müdür   [email protected]

 

1968 doğumlu Alpay ONKARDEŞLER, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra İzkum Itriyat Deposu’nda Satış ve Satın Alma Müdürü, EDAK Eczacılar Kooperatifi’nde Muhasebe ve Personel Müdür Yardımcısı, Kalite ve İnsan Kaynakları Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2013 yılından itibaren YÖNDES Yönetim Danışmanlık şirket ortağı ve Genel Müdürü olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Kariyer sürecinde kendi alanlarında öncü uzmanlar ile süreç ve inovasyon yönetimi alanında ülke çapında önemli projelerde Proje Koordinatörü olarak çalışma deneyimi elde etmiştir. 1996 yılında görev yaptığı EDAK Eczacılar Kooperatifi’nde yönetim sistemleri çalışmalarını yürütmüş, EDAK ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini Türkiye’de ilk alan kooperatif olmuştur. 2000 yılında EDAK’ta İnsan Kaynakları Bölümü’nün kurulması ve etkinleştirilmesi çalışmalarını yürüterek çağdaş insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmiştir.

2000-2002 yılları arasında, Prof. Dr. İbrahim Kavrakoğlu’nun danışmanlığında eczacı kooperatiflerinin toplam kaliteye geçiş projesinde görev almıştır. Prof. Dr. Arman KIRIM’ın danışmanlığı ile Türkiye’de faaliyet gösteren diğer eczacı kooperatiflerinin 25 organizasyonunu kapsayan, iş süreçlerinin türdeşleşmesi, iyileştirilmesi ve tüm yapıların ERP sistemine geçirilmesi projesinde 2005-2006 yıllarında Türkiye Proje Lideri olarak görev almış ve inovasyon temelli iş modellerini oluşturmuştur.

2013 yılından itibaren yönetim danışmanlığı faaliyetlerine başlayan Alpay ONKARDEŞLER, enerji, gümrük müşavirliği, lojistik, endüstriyel otomasyon, bilişim, gıda gibi birçok sektörde danışmanlık projelerini yürütmüş, halen de sürdürmektedir.
Proje Yönetimi, Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi, İnsan Kaynakları, Kurumsal Yönetim, Tedarik Zinciri Yönetimi, Yeniden Yapılanma, Kalite Yönetimi, İş Geliştirme gibi başlıklar kapsamında 20 yıl boyunca üst düzey yönetici ve yönetim danışmanı olarak sürdürdüğü çalışmalarında sürdürülebilir gelişmenin, rekabet edilebilirliğin ve kaliteli hizmet anlayışının en temel anahtarı olarak gördüğü “Sürekli İnovasyon” felsefesi ile hareket ederek kuruluşların pazar payı, karlılık, verimlilik, büyüme gibi alanlarında önemli gelişmeler sağlamıştır.

Alpay ONKARDEŞLER, Ege Yönetim Danışmanları Derneği kurucu üyesi ve Denetim Kurulu Üyesi’dir.

Hakan BARTIN

Yönetim Danışmanı   [email protected]

 

1968 doğumlu Hakan BARTIN İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalürji Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Çeşitli sektörlerde sürdürmüş olduğu kariyer sürecinde KALİBRE BORU SAN. VE TİC. A.Ş., ÖZGÜN KABLO LTD. ŞTİ., TEKFEN ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş., AKDAĞ MAKİNE A.Ş., TEKNİK PLASTİK AMBALAJ SAN. Ve TİC. A.Ş. ve ETA ELEKTRİK TELEKOMÜNİKASYON TAAHHÜT OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.’ de başta Kalite Güvence / Kalite Kontrol / Yönetim departmanları olmak üzere Satın Alma, Üretim, Üretim Planlama ve AR–GE departmanlarında da görev almıştır. Ayrıca kariyer sürecindeki çalışmalarında ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve HACCP / ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin kurulmasında ve yönetilmesinde aktif olarak görev almıştır.

Hakan BARTIN, 2003 yılından bu yana ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Baş Denetçisi ve Baş Denetçi Eğitmeni’dir. Ayrıca, GLOBALGAP, BRC, IFS ve ISO 22000 gibi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri konusunda eğitmen ve uzmandır. 2003 yılından itibaren YÖNDES’ te danışman ve eğitmen olarak çalışmalarını sürdüren Hakan BARTIN aynı zamanda A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı’ dır.

M.İsmail CARAN

Yönetim Danışmanı   [email protected]

 

1957 doğumlu Mehmet İsmail CARAN, Kara Harp Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Yüksek lisans eğitimini 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta Kalite Ana Bilim Dalı’nda (ABD) tamamlamıştır.

İsmail CARAN, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 15189, ISO 13485 sistemlerinde yaptığı danışmanlık projeleri gerçekleştirmesi dışında aynı sistemlerde baş denetçi olarak görev yapmaktadır.

10 yıla yakın süredir çeşitli sektörlerde gerçekleştirdiği denetimlerin yanı sıra, sadece sağlık sektöründe 44 adet çeşitli dal ve genel hastanelerde katma değer sağlayan sistem yönetimi denetimlerini gerçekleştiren CARAN, bu denetim çalışmalarına sağlık sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerdeki özel/kamu kuruluşlarına özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği bazlı olarak devam etmektedir.

Özel ilgi alanı Risk Yönetimi başlığı altında “Risk yönetiminde FMEA Metodolojisi ve Uygulamaları” olan CARAN her alanda risk değerlendirmeleri konusunda eğitimler vermiştir. 2010 yılında başlayan DEÜ Sağlıkta Kalite Ana Bilim Dalı’nda Hasta ve Çalışan Güvenliği yüksek lisans programı öğrenimi sürecinde, Doç.Dr.Şeyda Seren İNTEPELER’in önderliğinde “Sağlıkta Risk Yönetimi” JCI sisteminin de benimsediği “HFMEA” Sağlıkta Risk Yönetimi metodolojisi içerikli ve bu metodun bir hastane örneğinde uygulandığı “Sağlık Hizmetlerinde Hata Türleri Etki Analizi ve Bir Uygulama Örneği” başlıklı bilimsel yazısı hazırlanmıştır. İlgili yazı Koç Üniversitesi “SANERC” isimli dergide, dergi editörler kurulu tarafından Türkiye de bu alanda uygulamalı olarak yazılmış ilk bilimsel yazı olması nedeni ile kapak yazısı olarak tespit edilmiş ve Nisan 2012 ayında yayınlanmıştır.

TC Çukurova Üniversitesi ile Türk Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği’nin düzenlediği Klinik Biyokimya Laboratuvarlarında Kalite Yolculuğu Ve Akreditasyona Hazırlık Kursu’nda “Laboratuvar uygulamalarında; J.C.I, S.A.S, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, ISO 15189:2012, değerlendirmesi, örnekler ile karşılaştırmalı değerlendirmeler” başlıklı konu ile eğitmen olarak görev almıştır. Sağlık Bakanlığı’nın görevde yükselme eğitimlerinde mevzuat alanında eğitimler vermiştir. Sağlık Bakanlığı Kuzey Hastaneler Birliği tarafından organize edilen Sağlıkta Kalite Standartlarında Sağlık Hukuku Gözüyle Bakış Çalıştayı’nda “Tesis Güvenliği ve Hukuksal Boyutu” konusu ile eğitimci olarak görev almıştır.

İsmail CARAN, İnşaat Mühendisleri Odası İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve Afet Kurulu’nda asil üyedir. Sosyal toplum projelerinde deprem bilincinin artırılması etkinliklerinde yer alan CARAN, C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı’dır. CARAN, YÖNDES bünyesinde Danışman ve Eğitmen olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Tevfik ARPACI

Yönetim Danışmanı   [email protected]

 

1967 doğumlu olan M. Tevfik ARPACI Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur. Ayrıca Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “Mühendisler İçin İşletme Yönetimi Programı”nı tamamlamıştır.

Sofra Catering, KÖYTUR Ege Entegre, GlaxoSmithKline, Akzo Nobel Organon Teknika, Tokra Medikal, Tepe Grup Antepe gibi ulusal ve uluslararası firmalarda Satış, Pazarlama ve Kalite Yönetimi Bölümleri’nde Yönetici olarak görev yapan ARPACI, ayrıca Altınyayla Belediyesi’nde 3 sene boyunca Danışman olarak çalışmıştır. 2015 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi İZBELCOM A.Ş. bünyesinde A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde de Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Kurumsal projelerde de etkin olarak görev alan ARPACI, TÜBİTAK destekli “Tam Otomatik Koagülasyon Cihazı İmalatı”, “Modüler Sitem Koagülasyon Cihaz imalatı”, “Koagülasyon Cihazlarının İyileştirilmesini Sağlayan Bir Ürünün Tasarımı ve İmalatta Sürekliliğinin Sağlanması” projelerinde ve Kalkınma Ajansı destekli “Koagülasyon Cihazlarının İyileştirilmesini Sağlayan Bir Ürünün Tasarımı ve İmalatta Sürekliliğinin Sağlanması Projesi”nde Proje Koordinatörü olarak çalışmalarda bulunmuştur.

M. Tevfik ARPACI, Satış Teknikleri/İletişim Eğitimleri, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi, ISO 15189 Medikal Laboratuarlarda Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001/ISO 22000/ISO 14001 konularında 2010 yılından itibaren YÖNDES bünyesinde Danışman ve Eğitmen olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Uğur ÇELİKKAYALI

Teknik Danışman   [email protected]

 

1970 doğumlu Uğur Çelikkayalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra, tekstil sektöründe Planlama Sorumlusu ve Müşteri Temsilcisi olarak deneyim kazanmıştır. 1995 yılında İzmir Çimentaş Gazbeton’da Üretim Mühendisi olarak çalışmaya başlayarak gazbeton sektörüne giriş yapan Çelikkayalı, 2001 yılında Üretim Şefi olmuş, 2002 yılında şirket adının AKG Gazbeton olması sonrasında da görevine devam etmiştir. 2003 yılında Üretim Müdürü ve 2012 yılında Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak kariyerinde ilerlemiştir.

Kariyer hayatı boyunca, Üretim Birimi’nin en alt mühendislik kademesinden itibaren tüm süreçlerinde bulunan Çelikkayalı, 2010 yılında dünyanın en büyük gazbeton fabrikasının projelendirme safhasından devreye alınmasına kadar geçen sürede sorumlu ve yetkili olarak görev almıştır. 2012 yılında AKG Gazbeton’un İzmir, Kırıkkale ve Çorlu İşletmeleri’nin tüm teknik birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmiştir. Üretim Birimi’nin yanında Bakım, Planlama, Laboratuvar, Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Stok-Sevkiyat Birimleri de kendisine bağlı olacak şekilde, yöneticiler dahil 300’ü aşkın personeli yönetmiştir.

Teknik personele mentörlük yaparak direkt destek ve eğitimler vermiş, 3 tesisli bir yapıda Entegre Yönetim Sistemi’nin kurulmasını sağlayarak; işletmelerin Kalite, Çevre ve, İş Sağlığı ve Güvenliği Standartları’na uygun olarak uzaktan yönetilmesini sağlamıştır.

Çelikkayalı, enerji tasarrufu kapsamında sektörün birim tüketimlerinde minimum değerlerini elde eden teknik çalışmaları yönetmiştir.

Üst Düzey Yönetici olarak şirketin ARGE Merkezi ile direkt çalışan Uğur Çelikkayalı, son 1 yılında ARGE Merkezi Yöneticisi olmuştur. Bu dönemde, inovatif ürünlerin ürünleştirme süreçlerini yöneterek sektöre yeni ürün sunulmasına destek vermiş ve patent çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmüştür. Ayrıca Ufuk 2020 gibi projelerde ekipleri yönlendirerek şirketin bu projelerde rol almasını sağlamıştır.

Çelikkayalı, şirketin Yönlendirme Komitesi’ndeki aktif görevi ile stratejik rotalar belirlemede etkin rol almıştır. Şirketi yurt içi ve yurt dışında temsil ederek sektörün önemli oyuncuları ile irtibatta bulunmuştur.

Kapasite artışları gibi önemli projelerin yanında, 2012 yılında Proje Müdürü olarak dünyanın tek hat üzerindeki en büyük gazbeton fabrikasını 622.000 m3/yıl kapasite ile devreye almıştır. Kuruluşun, gazbeton yanında farklı üretim konularındaki yatırımlarında da fizibilite çalışmaları yapan Çelikkayalı, kritik yatırımlar noktasında Yönetim Kurulu’na bilgilerini aktarmıştır.

Üniversiteler ve birçok araştırma kurumu ile çalışarak proje ve çalıştaylarda görev almış, Sanayi-Üniversite iş birlikli destek projelerini sürdürmüştür.

Çelikkayalı, bilgi yönetiminde yeni temeller oluşturarak Mali İşler, Bilgi İşlem, Üretim, Satın Alma gibi birimlerin entegre yazılımlarının kurgulanmasını sağlamış, hızlı ve güvenilir ürün bazlı maliyet kırılımlarının algoritmalarını oluşturmuştur.

TÜBİTAK, TÜSİAD, EBSO, İMSAD, TGÜB gibi kurum ve sivil toplum kuruluşları ile iş geliştirme ve proje çalışmalarında bulunmuştur.

2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve EBSO iş birliğinde düzenlenen Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu’nda “Sanayide Su Verimliliği”, 2016 yılında İMSAD organizasyonuyla Türkiye’de ilk kez düzenlenen SBE16 İSTANBUL–Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferansı’nda TGÜB adına “Gazbeton Sürdürülebilirlik Çalışmaları” ve 2017 yılında Çevre Çalışma Grubu Etkinlikleri kapsamında “Karbon Ayak İzi” proje sunumlarını gerçekleştirmiştir.

Liderliğini yaptığı projeler kapsamında; 2005 yılında KALDER “Yılın Başarılı Ekibi Ödülü” ve 2019 yılında TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Projesinde “Ticarileşme Potansiyeli Ödülü” ne layık görülmüştür.

Uğur Çelikkayalı, 23,5 yıllık deneyim ve birikimi ile Yöndes bünyesinde 2019 yılından itibaren Teknik Danışman olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Ayşe ESMERER

Yönetim Danışmanı   [email protected]

 

1960 doğumlu Ayşe ESMERER, Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulunu bitirdi.

1985-1988 yıllarında WYETH LABORATUARLARI A.Ş.’de Pazarlama Asistanı, 1991 – 1995 yıllarında Philip Morris, İnsan Kaynakları Departmanı ‘nda önce Personel Asistanı, daha sonra Personel Yöneticisi, 1995 – 1998 yıllarında Pepsi Cola Servis ve Dağıtım A.Ş. ‘de İnsan Kaynakları Müdürü, 1998 – 2000 yıllarında Yapı Kredi Kart Hizmetleri A.Ş. ‘de İnsan Kaynakları Grup Müdürü, 2001 – 2003 yıllarında PDR Özel Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. ‘nde İnsan Kaynakları Danışmanı, 2003 ‘ 2005 yıllarında, PHAROS İnsan Kaynakları Danışmanlığı Ltd. Şti.’ nde İnsan Kaynakları Danışmanı, 2005 – 2006 yıllarında ANTAL INTERNATIONAL Türkiye ‘de Orta ve Üst Düzey Eleman Seçme ve Yerleştirme Hizmetleri Danışmanı, 2008 – 2010 yıllarında NETMAK Metal Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yeniden Yapılanma Proje Danışmanı olarak çalıştı.

Ayşe ESMERER, 2003 yılından itibaren YÖNDES bünyesinde danışman ve eğitmen olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Selin AY

Eğitim ve Proje Uzmanı   [email protected]

 

1989 doğumlu Selin AY, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden 2013 yılında mezun olmuştur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Uygulamalı Jeoloji Yüksek Lisans Programı’nda eğitimine devam etmektedir. Yüksek Lisans eğitimi süresince diri fay haritalama çalışmaları, fay-kazı çalışmaları, yıkıcı deprem üretme potansiyeli sahip fayların belirlenmesi ve yerleşime uygunluk haritalarının çıkarılması üzerine çalışmış ve çeşitli Bilimsel Araştırma Projeleri’nde görev almıştır. Ulusal ve uluslararası seminerlere konuşmacı ve katılımcı olarak katılan Selin AY, ilk yayını 2014 yılında yapmıştır. 2018 yılı itibariyle, Prof. Dr. Hasan Sözbilir yürütücülüğündeki “İzmir İli Yerleşim Alanlarından Geçen Diri Fayların Paleosismolojisi” başlıklı TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projesi’nde çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışma hayatına İş Güvenliği Uzmanı olarak başlamış ve kimya, metal, ambalaj, otomotiv, gıda gibi birçok sektörde görev almıştır.

Selin Ay, YÖNDES bünyesinde Eğitim ve Proje Uzmanı olarak çalışmaya devam etmektedir.

Nesrin SERİN

Danışma Kurulu Başkanı   [email protected]

 

1968 doğumlu Nesrin SERİN, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış, 1991-1992 yıllarında Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi, 1992-1993 yıllarında TSE’de uzman olarak çalışmıştır.

İnovasyon ve girişimcilik odaklı kariyer planındaki ilk adımını 1993 yılında YÖNDES Yönetim Danışmanlık’ı kurarak başlayan Nesrin SERİN, 2004 yılından itibaren Danışma Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı YÖNDES’in 22 yıllık yolculuğu sırasında Süreç Yönetimi, Değişim Yönetimi, Stratejik Planlama, Proje Yönetimi, Risk Yönetimi, Girişimcilik, Girişimcilik Mentörlüğü, Operasyon Yönetimi, Yönetim Sistemleri başlıklarında danışman ve eğitmen olarak sürdürdüğü tüm çalışmalarına “İnovasyon” süreçlerini dahil ederek katma değer yaratan çıktılar elde etmeyi hedeflemiştir.

1998 yılında bir diğer girişimi olan uygunluk değerlendirme alanında ulusal ve uluslararası akreditasyonları ve temsilcilikleri ile Türkiye’de önemli bir yere sahip USB Ulusal Sistem Belgelendirme’yi kurmuş ve halen şirket ortağı olarak Genel Müdür görevini sürdürmektedir.  Nesrin SERİN aynı zamanda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001 Baş Denetçisi ve Baş Denetçi Eğitmeni’dir.

Nesrin SERİN, sivil toplum örgütlerinde etkin olarak çalışmış ve aşağıdaki görevlerde bulunmakta olup, HABİTAT Kalkınma ve Yönetişim Derneği İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı, UDDER Uygunluk Değerlendirmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olup, TÜGİAD ve İZSİAD’ın önceki dönem Yönetim Kurullarında yer almıştır.

Ali İhsan ERTOK

Danışma Kurulu Üyesi

 

İzmir Atatürk Lisesi (1982-1986), London International College (1986-1988), Henley Management College (1988-1989), Coventry Üniversitesi (1989-1992) eğitimlerini tamamlayarak Elektrik Elektronik Mühendisliği unvanını almıştır. 1993-1996 yılları arasında Ege Porcan Ltd. Şti.’nde Teknik Servis Sorumlusu, 1996-1998 Mikrokod Bilgisayar Ltd. Şti.’nde Kurucu Ortak olan Ertok, 1998 yılında Datakod Bilgisayar Kontrollü Otomatik Tanımlama Sistemleri’ni İzmir’de kurmuştur.

Datakod, 30’un üzerinde yetişmiş personeli, 20’nin üzerinde bayisi; İstanbul, İzmir ve KKTC de yer alan ofisleri ile tüm Türkiye de hizmet vermektedir. Kuruluşundan itibaren Türkiye genelinde ulusal ve uluslararası birçok firma ile projeler gerçekleştirilmiştir. Dinamik ve enerjik yapısı sayesinde; gelişen teknolojilere ayak uydurmak ve gerisinde kalmamak için Ar-Ge çalışmalarına önem veren Datakod, 2005 yılında yazılım ekibini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde kurulan teknoparka taşımıştır. Bu gelişme ile Teknopark’da faaliyete geçen ilk firmalardan biri olma özelliğine de sahiptir. Datakod’un; Datakod.Net Plus olarak adlandırılan projesi; Tübitak tarafından desteklenerek 2007 yılında tamamlanmıştır. Üniversite ve sanayii işbirliğinin bir ürünü olan yazılım; Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri’nin Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri katkısı ve yetişmiş personel desteği ile tamamlanmıştır. Geliştirme sırasında ihtiyaç duyulan tüm eğitimler bu üniversiteler tarafından sağlanmıştır.

Ali İhsan ERTOK, Datakod’un kurucusu ve Genel Müdürü olup YÖNDES Danışma Kurulu Üyesi’dir.

Cemal BOZKURT

Danışma Kurulu Üyesi

 

1960 doğumlu Cemal BOZKURT, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Matematik Mühendisi unvanıyla 1982 yılında dönem birincisi olarak mezun olan Cemal Bozkurt, bilişim sistemleri alanında yazılım mühendisi, sistem programcısı, sistem analisti olarak çalışmış ve çeşitli kademelerde yöneticilik yapmıştır. Uzun yıllar bilgisayar programcılığı dersleri vermiş, bu arada üniversitelerin ilgili bölümlerinde yardımcı ders kitabı olarak önerilen 2 adet kitap yazmıştır.

Çalışma hayatına “Yönetim Sistemleri” alanında devam etme kararı alarak, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi anabilim dalında Yüksek Lisans Eğitimini tamamlayarak Toplam Kalite Yönetimi Bilim Uzmanı unvanı almıştır.

Ayrıca Pillar Management Associates – IPC/ RABQSA onaylı Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçisi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Baş Denetçisi ve Ericson Institue Onaylı NLP Uygulayıcısıdır.

İrlanda Waterford’da, yetişkin eğitimleri konusunda dünya çapında faaliyet gösteren Oak Training Ltd. firmasından 52 adet Kurumsal performans iyileştirme, kişisel gelişim ve yönetim becerileri geliştirme eğitimlerinin lisanslarını alarak dilimize çevirmiştir.

Akademik bilgilerini uygulama sahalarındaki deneyimi ile birleştirerek, kendi oluşturduğu içeriklerle Türkiye’nin birçok yerinde eğitim ve seminerler vermekte, yönetim sistemleri danışmanlığı yapmaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslar arası ödüle sahiptir.

Cemal BOZKURT, Peren Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı’nın (www.cemalbozkurt.com) kurucusu olup, YÖNDES’in 2008 yılından itibaren eğitim hizmetlerine yönelik çözüm ortağı ve aynı zamanda YÖNDES Danışma Kurulu Üyesidir.

Musa YÖRÜK

Danışma Kurulu Üyesi

 

1970 doğumlu Musa YÖRÜK, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1993 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra iş hayatına 1995 yılında Coca-Cola’da Satış Sorumlusu olarak başlamıştır. Bu deneyiminin ardından Kaplamin Ambalaj’da Satış Sorumlusu olarak başladığı görevine Satış ve Pazarlama Müdürü olarak devam etmiştir. On iki yıllık ambalaj sektörü deneyiminden sonra sektörde bir girişimci olarak yer almayı kariyer planına yerleştiren YÖRÜK, 2010 yılında Atamay Ambalaj’ı kurmuştur.

Kariyer sürecinde konusunda uzman eğitmenlerden Finansçı Olmayanlar İçin Finans, Satış ve Pazarlama, Müzakere Teknikleri, Eğiticinin Eğitimi ve Zaman Yönetimi başlıklarında eğitimler almış ve bu konulardaki seminerlere katılım göstermiştir. YÖRÜK, Nakit Akışı Yönetimi, Satış Ekibi Eğitimi ve Yönetimi, Satış Bütçesinin Oluşturulması, Satış Fiyatlandırma başlıklarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Musa YÖRÜK Atamay Ambalaj’ın kurucusu ve Genel Müdürü olup YÖNDES Danışma Kurulu Üyesi’dir.

Selami Güven ANTAL

Danışma Kurulu Üyesi

 

Selami Güven ANTAL, 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Doğuş Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını tamamladı.

1986 – 1989 yılları arasında NASAŞ Alüminyum Tesislerinde Bakım Planlama Mühendisi ve Üretim Mühendisi, 1989 – 2010 Yılları arasında Assan Demir ve Sac San A.Ş. Alüminyum Tesislerinde Planlama Mühendisi, ArGe Şefi, Kalite Yöneticisi ve 2007 – 2010 Yılları arasında Assan Alüminyum A.Ş. Tuzla ve Dilovası Tesisleri Kalite Müdürü ve TPM Koordinatörü olarak görev aldı. Geçtiğimiz on yıl süresince, özel sektör ve kamu sektöründe, Otomotiv, Kimya, Metal, Sağlık, İnşaat, Sivil Toplum Kuruluşları ve Eğitim alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların Ulusal Kalite Ödül Değerlendiriciliği ve Baş Değerlendiriciliği?ni yapan Selami Güven ANTAL, Avrupa EFQM Değerlendiricisi olup EOQ (European Organization For Quality) Quality Auditor ünvanı sahibidir. 2003 yılında Ulusal Kalite Ödülü ve 2009 yılında Japonya – JIPM’den TPM Ödülü çalışmalarına koordinatörlük yapmış olan Selami Güven ANTAL, 2010 Yılında Japonya’dan TPM Ödülü aldı.

Selami Güven ANTAL; Kaynak Planlama, Stok Yönetimi, Yönetim Sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 16949), TQM (Total Quality Managment), Müşteri Memnuniyeti, Stratejik Planlama, 5S, TPM (Total Productivity Managment), EFQM Mükemmellik Modeli, BSC (Balanced Scorecard/ QPR), Maki Gami Süreç Yönetimi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Selami Güven ANTAL, GRUPAS kurucu ortağı olup YÖNDES Danışma Kurulu Üyesi’dir.

Haşmet Fevzi ÇAKMAK

Danışma Kurulu Üyesi

 

Haşmet Fevzi Çakmak İstanbul Teknik Üniversitesi mezunudur. CMC Sertifikalı yönetim Danışmanı’dır. CMC Uluslararası geçerliliği olan Yönetim Danışmanlığı Sertifikası olup (Certified Management Consultant) ICMCI (The International Council of Management Consulting Institues) tarafından verilmektedir.

Haşmet Fevzi Çakmak kamu ve özel sektörde mühendislikten Genel Müdürlüğe kadar çeşitli yönetim kademelerinde profesyonel olarak 14 yıl görev yapmıştır. 20 Yılı aşkın bir süre danışmanlık ve eğitim deneyimi vardır.

ISO 9001 öncesi, kalite yönetim sistemini kapsayan Ülkemizin ilklerinden biri sayılabilecek Kalite Yönetim El Kitabını hazırlamış ve yayınlamıştır. Türkiye’nin ilk danışmanlık firmalarından biri YGM – Yönetim Geliştirme Merkezinde danışmanlık ve eğitim alanında kendini yetiştirme olanağı bulmuş, çeşitli fabrikaların kalite sistemlerini kurma çalışmalarında danışmanlık yapmış, Kalite Çemberleri, İstatistiksel Proses Kontrolü vb. konularda eğitimler vermiştir.

1994 ile 1997 yılları arasında Kalite Derneği KALDER ‘de toplamı 100’den fazla seminer ve 2000’in üzerinde katılımcının yer aldığı kaliteye yönelik çeşitli eğitimler vermiştir.

1994 yılında kurulun Kalite Sistem Danışmanlık şirketinin kurucu ve yönetici ortağıdır. Kalite Sistem Danışmanlık bünyesindeki çalışmalarında Yüzden fazla kalite yönetimi projesinde görev almıştır. 12000 civarında katılımcının yararlandığı 600’den fazla eğitim etkinliği gerçekleştirmiştir. Belgelendirme kuruluşlarında belgelendirme denetçisi olarak tetkiklere katılmıştır.

Kalite yönetimi ve alüminyum ile ilgili konularda kitap, not, bildirileri vardır ve benzeri çalışmaları sürdürmektedir. ASQ (American Society for Quality) senior üyesi, Kalder ve YDD Yönetim Danışmanları Derneği üyesidir. 2010-2012 döneminde Yönetim Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Halen YDD’nin onur kurulu üyesidir. Daha önce yaptığı görevlere ilave olarak 2013-2015 dönemi için yeniden ASQ Türkiye Councilor’ü seçilmiştir.

Kalite Sistem Danışmanlık yönetim, yönetim sistemleri, yönetim yazılımları, Strateji Yönetimi, Balanced Scorecard ve Kurumsal Performans Yönetimi ve Süreç Yönetimi, süreç analizi, süreç iyileştirme, süreç otomasyonu alanlarında yazılım , danışmanlık ve eğitimle kişilere, kurumlara ve ülkemize katma değer yaratmaktadır.

Haşmet Fevzi Çakmak, Kalite Sistem Danışmanlık şirketinin kurucu ortağı ve 1994 yılından beri Genel Müdürü olup YÖNDES Danışma Kurulu Üyesi’dir.