KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ

Eğitimin Amacı
Katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini anlatarak katılımcıları, şirketlerinde Kalite Yönetim Sistemi kurulumu sırasında nasıl bir yol izleyecekleri ve şirketlerine özgün sistemi nasıl kuracaklarını konusunda bilgilendirmek.

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 Kalite Tanımı ve Tarihçesi
 Genel Kalite Kavramları
 Kalite Sistemleri ve ISO 9001:2015 Standardı’nın Tanıtımı
 Standard Maddelerinin Açıklanması ve Yorumlanması
 Sistemin Korunması ve Geliştirilmesi
 Kalite Sistem Dokümantasyonunun Uygulamalı Olarak Anlatılması
 ISO 9001: 2015 Belgelendirme Süreci
 Eğitimler uygulamalı ve çeşitli örnek olayların ve sorunların katılımcılar ile birlikte tartışmalı olarak incelenmesi şeklinde yapılacaktır. Grup çalışmaları ile eğitimler desteklenecektir.

Hedef Kitle
Kalite Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler

Eğitimin Amacı
Katılımcıları, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı’na göre iç denetim teknikleri ve süreç bazlı kalite sistem denetimi konularında bilgilendirmek ve denetim gerekliliklerini kavramış ve etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek denetçiler yetiştirmektir.

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 ISO 9001:2015 Standardı’nın Gelişimi ve Temel Gereksinimleri
 Denetim Nedir? Niçin Uygulanır?
 Kalite Denetimleri’nin Faydaları
 ISO 19011 Standardının Tanıtımı
 Süreç Bazlı Kalite Sistem Denetimi
 Denetim Planlaması, Uygulaması ve Raporlaması
 Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları
 Denetçilerin Özellikleri ve Denetim Teknikleri
 Takip Denetimleri
 Denetimde İletişim

Hedef Kitle
Kalite Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, İç Denetçi Adayları.

Eğitimin Amacı
Kurumlarda uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemleri’nin, sadece uygunluğunun değil, süreç yönetiminin ve süreçlerin sürekli gelişiminin izlenmesini sağlamak amacıyla çeşitli tekniklerin ve araçların katılımcılarla paylaşılması

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Süreç Yaklaşımı
 Örneklerle Süreç Denetimi Planlama
 Süreç Yaklaşımıyla Denetim
 Denetim Kaplumbağa Şeması (Süreç Basamakları ve Bu Basamakların Birbiriyle İlişkileri)
 Örneklerle, Sorularla ve Takip Edilen Yollarla Süreç Yaklaşımı Denetimi
 Örnek Senaryolar

Hedef Kitle 
Yönetim Sistemleri’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Yönetim Sistemleri’ni Süreç Bazlı Denetim Metoduyla Geliştirmek İsteyen Profesyoneller, Denetçiler ve Denetçi Adayları, Danışmanlar

Eğitimin Amacı
Katılımcılara, Kalite Yönetimi’nin araç ve metotlarını uygulamalı örneklerle tanıtmak, Kalite Yönetimi’nin araç ve metotlarını uygulamalarını sağlayarak Kalite Yönetim Sistemi’ni değerlendirebilmelerini ve daha etkin ve verimli yönetebilmelerini sağlamak

Eğitimin Süresi
2 Gün /16 Saat

Eğitim İçeriği
 Kalite Yönetiminin Yapı Taşları
 Toplam Kalite Yönetimi
 Yönetimin Sorumluluğu
 Hedeflerle Yönetim
 Çalışanların Katılımı
 Müşteri / Tedarikçi İlişkileri
 Süreç Yönetimi – Süreç Performansı
 Müşteri Memnuniyeti
 Sürekli İyileştirme Süreci
 Kalite Yönetimi Araç ve Metotları
 Karar Verme Süreci
 Yaratıcı Araçlar
 7 Araç
 7 Yeni Araç
 Kalite Fonksiyon Açılımı (QFD)
 Hata-Türleri-Etki-Analizi (FMEA)
 Poka Yoke
 Kıyaslama (Benchmarking)

Hedef Kitle
Şirketini Özel Araç ve Metotlarla Periyodik Olarak İyileştirmek İsteyen Üst Düzey Yöneticiler,KYS Standardı’na Göre Sistem Kuran, Bu Sistemi Uygun Metot ve Araçlarla Geliştirmek İsteyen Yöneticiler,Şirkette Uygulanan Diğer Standartlardan Sorumlu Çalışanlar