LABORATUAR AKREDİTASYON EĞİTİMLERİ

Eğitimin Amacı
Katılımcılara, deney ve kalibrasyon konularında hizmet veren laboratuvarlarda yapılan deney / kalibrasyonlara ait raporların ulusal / uluslararası arenada kabul görmesi ve deney / kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin teminini sağlamak amacıyla, laboratuvarlara kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla ilgili standardın şartlarını açıklamak.

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 ISO/IEC 17025’in Laboratuvarlar Açısından Yararları
 ISO 17025 için Laboratuvarın Sağlaması Gereken İdari Koşullar
 ISO 17025 için Laboratuvarın Sağlaması Gereken Teknik Koşullar
 Kalite Yönetim Sistemleri İçerisinde ISO/IEC 17025’in Yeri
 ISO/IEC 17025 Standardının Madde Madde Açıklanması
 Yönetim Şartları
 Laboratuvarların ISO/IEC 17025’e göre Akreditasyon Süreci

Hedef Kitle
Akreditasyonda görev alacak ve akreditasyon çalışmalarına katılacak tüm personel kalite kontrol ve kalite güvence sorumluları iç denetimleri gerçekleştirecek yönetim kadrosu ve personel kalibrasyon test ve analiz yapan personel.

Eğitimin Amacı
Kullanılan ölçü aletlerinin hata payı limitlerinin belirlenebilmesi için ölçü aletinin kalibrasyonu sonucu bulunan hataları dışında, kullanıcısından, kullanım şeklinden ve ortam koşulları gibi diğer faktörlerden kaynaklanan belirsizliklerin de araştırılması ve sınırlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulur. Bu eğitimde, endüstrinin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ölçü aleti yönetimi için gerekli olan ölçü aleti uygunluk değerlendirmesi (verifikasyonu) ve ölçü belirsizliğinin kestirimine dair konular uygulama örnekleriyle açıklanmaktadır.

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 Genel Tanımlar ve Kavramlar
 Ölçme
 Ölçme Sonucu
 Anlamlı Rakamlar ve Yuvarlatma
 Doğruluk
 Gerçeklik
 Kesinlik
 Sistematik ve Rastgele Hata
 Belirsizlik

Hedef Kitle
Ölçme hataları ve ölçüm sonuçlarının yorumlanması, belirsizlik hesaplamada kullanılan istatistikî teknikler ve matematik modeller, ölçüm belirsizliğini oluşturan bileşenler ölçüm belirsizliğinin bulunması ve rapor edilmesi alanlarında çalışanlar.