M.İsmail CARAN

YÖNDES Yönetim Danışmanı   ismailcaran@yondes.com

 

1957 doğumlu Mehmet İsmail CARAN, Kara Harp Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Yüksek lisans eğitimini 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta Kalite Ana Bilim Dalı’nda (ABD) tamamlamıştır.

İsmail CARAN, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 15189, ISO 13485 sistemlerinde yaptığı danışmanlık projeleri gerçekleştirmesi dışında aynı sistemlerde baş denetçi olarak görev yapmaktadır.

10 yıla yakın süredir çeşitli sektörlerde gerçekleştirdiği denetimlerin yanı sıra, sadece sağlık sektöründe 44 adet çeşitli dal ve genel hastanelerde katma değer sağlayan sistem yönetimi denetimlerini gerçekleştiren CARAN, bu denetim çalışmalarına sağlık sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerdeki özel/kamu kuruluşlarına özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği bazlı olarak devam etmektedir.

Özel ilgi alanı Risk Yönetimi başlığı altında “Risk yönetiminde FMEA Metodolojisi ve Uygulamaları” olan CARAN her alanda risk değerlendirmeleri konusunda eğitimler vermiştir. 2010 yılında başlayan DEÜ Sağlıkta Kalite Ana Bilim Dalı’nda Hasta ve Çalışan Güvenliği yüksek lisans programı öğrenimi sürecinde, Doç.Dr.Şeyda Seren İNTEPELER’in önderliğinde “Sağlıkta Risk Yönetimi” JCI sisteminin de benimsediği “HFMEA” Sağlıkta Risk Yönetimi metodolojisi içerikli ve bu metodun bir hastane örneğinde uygulandığı “Sağlık Hizmetlerinde Hata Türleri Etki Analizi ve Bir Uygulama Örneği” başlıklı bilimsel yazısı hazırlanmıştır. İlgili yazı Koç Üniversitesi “SANERC” isimli dergide, dergi editörler kurulu tarafından Türkiye de bu alanda uygulamalı olarak yazılmış ilk bilimsel yazı olması nedeni ile kapak yazısı olarak tespit edilmiş ve Nisan 2012 ayında yayınlanmıştır.

TC Çukurova Üniversitesi ile Türk Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği’nin düzenlediği Klinik Biyokimya Laboratuvarlarında Kalite Yolculuğu Ve Akreditasyona Hazırlık Kursu’nda “Laboratuvar uygulamalarında; J.C.I, S.A.S, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, ISO 15189:2012, değerlendirmesi, örnekler ile karşılaştırmalı değerlendirmeler” başlıklı konu ile eğitmen olarak görev almıştır. Sağlık Bakanlığı’nın görevde yükselme eğitimlerinde mevzuat alanında eğitimler vermiştir. Sağlık Bakanlığı Kuzey Hastaneler Birliği tarafından organize edilen Sağlıkta Kalite Standartlarında Sağlık Hukuku Gözüyle Bakış Çalıştayı’nda “Tesis Güvenliği ve Hukuksal Boyutu” konusu ile eğitimci olarak görev almıştır.

İsmail CARAN, İnşaat Mühendisleri Odası İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve Afet Kurulu’nda asil üyedir. Sosyal toplum projelerinde deprem bilincinin artırılması etkinliklerinde yer alan CARAN, C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı’dır.