https://www.yondes.com/wp-content/uploads/2017/11/1-6.jpg

Nedir Bu TURQUALITY® Dedikleri? Sempozyumu

Sayın Yetkili;

Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan firmalar için oluşturulmuş bir platform olan TURQUALITY®’den onaylı bir kuruluş olan YÖNDES Yönetim Danışmanlık tarafından  ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan; “Nedir Bu TURQUALITY®Dedikleri?” isimli sempozyumumuza katılımınızdan memnuniyet duyacağımızı belirtir, sempozyum duyurumuzu ve sempozyumumuzun programını aşağıda bilgilerinize sunarız.

Sempozyum Adı        : Nedir Bu TURQUALITY® Dedikleri.

Sempozyum Yeri       : DESEM (Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) / Mavi Salon.

Sempozyum Tarihi   : 24 Şubat 2012

Sempozyum Süresi  : 14:00 – 17:00

Katılım Bedeli             : Ücretsizdir