Nesrin SERİN

YÖNDES Danışma Kurulu Başkanı   [email protected]

 

1968 doğumlu Nesrin SERİN, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış, 1991-1992 yıllarında Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi, 1992-1993 yıllarında TSE’de uzman olarak çalışmıştır.

İnovasyon ve girişimcilik odaklı kariyer planındaki ilk adımını 1993 yılında YÖNDES Yönetim Danışmanlık’ı kurarak başlayan Nesrin SERİN, 2004 yılından itibaren Danışma Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı YÖNDES’in 22 yıllık yolculuğu sırasında Süreç Yönetimi, Değişim Yönetimi, Stratejik Planlama, Proje Yönetimi, Risk Yönetimi, Girişimcilik, Girişimcilik Mentörlüğü, Operasyon Yönetimi, Yönetim Sistemleri başlıklarında danışman ve eğitmen olarak sürdürdüğü tüm çalışmalarına “İnovasyon” süreçlerini dahil ederek katma değer yaratan çıktılar elde etmeyi hedeflemiştir.

1998 yılında bir diğer girişimi olan uygunluk değerlendirme alanında ulusal ve uluslararası akreditasyonları ve temsilcilikleri ile Türkiye’de önemli bir yere sahip USB Ulusal Sistem Belgelendirme’yi kurmuş ve halen şirket ortağı olarak Genel Müdür görevini sürdürmektedir.  Nesrin SERİN aynı zamanda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001 Baş Denetçisi ve Baş Denetçi Eğitmeni’dir.

Nesrin SERİN, sivil toplum örgütlerinde etkin olarak çalışmış ve aşağıdaki görevlerde bulunmakta olup, HABİTAT Kalkınma ve Yönetişim Derneği İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı, UDDER Uygunluk Değerlendirmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TESHİAD Yönetim Kurulu Üyesi, İZSİAD Yüksek Danışma Kurulu Üyesi olup, TÜGİAD ve İZSİAD’ın önceki dönem Yönetim Kurullarında yer almıştır.