SAĞLIK SEKTÖRLERİ EĞİTİMLERİ

Eğitimin Amacı
Sağlık sektöründe kalite sistemleri konusunda katılımcıların uygulamalı örnekler ile bilgilendirilmelerini sağlamak ve Kalite Yönetim Sistemi kurulumu sırasında nasıl bir yol izleyecekleri ve şirketlerine özgün sistemi nasıl kuracaklarını konusunda bilgilendirmek.

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 Kalite Tanımı ve Tarihçesi
 Genel Kalite Kavramları
 Sağlık Sektöründe Kalite ve Kalite Standartlarının Gelişimi
 Sağlıkta Kalite Kavramları
 Sağlıkta Kalite Standartları ve ISO 9001:2015 Standardı’nın Tanıtımı
 Sağlık Sektörüne Özel Örnekler ile ISO 9001:2015 Standardının Yorumlanması
 Kalite Sistem Dokümantasyonunun Anlatılması
 ISO 9001: 2015 Belgelendirme Süreci

Hedef Kitle
Sağlık sektöründe çalışan yöneticiler ve diğer çalışanlar

Eğitimin Amacı
Katılımcıları, sağlık sektörü uygulanmalarında önemi büyük olan tehlikeleri belirleme ve risk değerlendirme analizleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekli noktalar hakkında bilgilendirerek proaktif bir yaklaşım ile tehlikeler oluşmadan önce tedbirlerin alınmasının sağlanmasıdır.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Sağlık alanında Risk analizi ve Risk Değerlendirme ile İlgili Tanımlar
 Sağlık Alanında İş Kazaları – Analizler – İstatistikî Veriler
 Sağlık Alanında Risk Analizleri
 Tehlike Belirleme ve Risklerin değerlendirilmesi için metodoloji seçimi
 Tehlikelerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi – Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 Nereden başlanmalı?
 Tehlike Belirmede Basit Yöntemler
 Risk Yönetimi ve Risk Değerlendirme
 Sağlıkta Risk Yönetiminin Kapsamı
 Organizasyonlarda Risk Yönetimi ve Görev Dağılımı-Komisyonların Görevleri
 Hasta Güvenliği Komitesi Görevleri
 Risk Analiz Değerlendirme Ekibinin oluşturulması
 Risk Değerlendirme Sırası
 Risk Değerlendirmede Öncelik Sırası
 Bir Hastanenin Risk Değerlendirmesindeki Hedefleri
 Risk Matrisi
 Risk Değerlendirme Süreci
 Risk Azaltma Stratejisi
 Seçilmiş Bir Tehlikenin Risk Analizinin Yapılması

Hedef Kitle
Sektöründe Çalışan Yöneticiler, Hastanelerinde Risk Analizi Yapacak ve Yönetecek Hastane Çalışanları

Eğitimin Amacı
Katılımcıları, sağlıkta kalite yaklaşımının anlaşılması ve uygulanması amacı ile Sağlık Bakanlığı tarafından özel hastanelerde uygulanmak üzere yayınlanmış bulunan, “Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları”nın incelenmesi, dokümantasyon ve alan uygulamalarının değerlendirmesi, analizleri ile dikkat edilmesi gerekli noktalar hakkında bilgilendirerek proaktif bir yaklaşım ile riskler oluşmadan            önce tedbirlerin alınmasının  sağlanmasıdır.

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 Sağlık Alanındaki Yeni Yaklaşımlar
 Ana hedefler ve birim/Bölüm Hedefleri
 Kurumsal Hizmet Yönetimi
 Sağlık Hizmetleri Yönetimi
 Destek Hizmetleri Yönetimi
 Kod yönetimi
 İndikatör yönetimi ve analizleri
 Anket yönetimi ve analizleri
 Öz değerlendirmelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi analizleri
 Tatbikatlar (Masa Başı-Hasta Tahliye Tatbikatları-KYO tatbikatı)
 MSDS kartlarının hazırlanması
 Cihaz sicil Kartları
 Faaliyetlerin Dönem ve yılsonu analizlerin yapılması ve üst yönetime veri analizlerinin sunumu

Hedef Kitle
Sağlık Sektöründe Çalışan Yöneticiler ve diğer çalışanlar