SATIŞ EĞİTİMLERİ

Eğitimin Amacı

Günümüzde artan global ve yerel rekabet koşullarında, başarılı satış hedeflerini gerçekleştirmek için ileri satış tekniklerini kullanarak yeni müşteriler kazanmayı sağlamak amacıyla bu eğitim düzenlenmektedir.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 Satış Stratejileri ve Satış Hedefleri Belirleme Teknikleri
 Satış Görüşmelerinde Planlama
 Başarılı Satış Görüşmeleri Yapma Yöntemleri
 Satışta İletişim Süreci
 Profesyonel Satışçının Temel Özellikleri
 Satış Tarzı Belirleme ve Etkili Satış Stilleri
 Satış Uygulamaları ve Kampanyalar
 Profesyonel Satışta İkna Yöntemleri

Hedef Kitle

Satış yöneticileri, satış temsilcileri

Eğitimin Amacı

Bu programın amacı katılımcılara, satışın tüm aşamalarında müşteri ile etkili ve başarılı bir iletişim için gerekli tüm unsurları aktararak satışın başarı ile sonuçlandırılmasını sağlamaktır.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 Satış ve Satış Yönetimi Kavramları
 Satış Yönetiminin Görevleri
 Satış Sürecinin Aşamaları
 Satış Yöneticisinin Görev ve Sorumlukları
 Satış Temsilcilerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler
 Başarılı Bir Satışçı Olmak İçin Yapılması Gerekenler
 İletişim Kavramı
 Satış Faaliyetlerinde İletişimin Amaç ve Hedefleri
 Satışta İyi Bir İletişimin Yararları
 Satışta İletişim Süreci
 İletişimde Mesaj ve İletişim Engelleri
 Satışta Etkili ve Güzel Konuşmanın Önemi
 Etkin Dinleme Becerileri Geliştirme
 Satışı Gerçekleştirmek için Sunuş Yapma
 Etkili Yazışmalar Yapma
 Beden Dili ve Kişisel İmaj
 Çatışmaları Başarıyla Çözme
 Kurum İçi İletişimin Önemi ve İletişim Kanalları
 Başarılı İletişim Kurmanın Yolları

Hedef Kitle

Kendisine bağlı satış ekipleriyle çalışan her kademeden satış yöneticileri, rut satış yöneticileri, bölge satış yöneticileri ve yönetici adayları, pazarlama yetkilileri, müşteri ilişkileri yöneticileri ve şirketi müşteri karşısında temsileden tüm profesyoneller.

Eğitimin Amacı

Günümüzde artan global ve yerel rekabet koşullarında, başarılı satış hedeflerini gerçekleştirmek için ileri satış tekniklerini kullanarak yeni müşteriler kazanmayı sağlamak amacıyla bu eğitim düzenlenmektedir.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 İknanın Döngüsü (Ya Biz İknacıyızdır Ya da Karşımızdaki Kişi Bizi İkna Etmeye Çalışıyordur)
 İkna Sürecinde Kişisel Tutum Neden Önemlidir
 Morali Bozulan Su Deneyi  (Bedenimizin %65 i Sudur)
 Motivasyonda Kötü Halden İyi Hale Nasıl Geçilir (Nefes Egzersizi İle Hipno-Nlp Çalışması)
 Gülümseme
 Etkin Dinleme Pozitif Tutum
 Nasıl Etkin Dinleme Yapılır ( sahne çalışması ile dinleyicilere canlandırma örneği)
 Dinlemede Fil Kulağı Tekniği Nedir (Doğru ve Karşımızdakine Kendini Özel Hissettirme Teknikleri)
 Empatik Dinleme Nasıl Yapılır (Bilişsel Perspektif Kavramı Yeteniği Nasıl Geliştirilir)
 Ruh Hali Eşleştirmesi
 Aynalama Tekniği (Tüm İkna Ustalarının Ön Planda Tuttuğu Bu Teknik Nasıl Uygulanır)
 Senkronizasyon (Aynalama Tekniğinin Bir Üst Versiyonu. Nasıl Uygulanır Ne İşe Yarar)
 Konuşurken Nefes Hızı / Konuşma Hızı Nasıl Düzenlenmelidir
 Önce Durdur Sonra Vur Tekniği Nedir
 Psikolojik Oksijen Verme Nasıl Gerçekleştirilir
 Soru Çeşitleri Nedir / Doğru ve Güçlü Soru Sorma Nasıl Olur

Hedef Kitle

Satış alanında çalışan katılımcılara temel satış becerileri geliştirme becerisi ile birlikte iletişim, motivasyon, kişisel gelişim ve etik iş hayatı konularında gelişimlerine katkıda bulunmak ve satış sektörünü benimsetme ile birlikte doğru ve sonuç odaklı satıcılar haline getirmektir.

Eğitimin Amacı

Bu programın amacı katılımcılara, satışın tüm aşamalarında müşteri ile etkili ve başarılı bir iletişim için gerekli tüm unsurları aktararak satışın başarı ile sonuçlandırılmasını sağlamaktır.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 Satış ve Satış Yönetimi Kavramları
 Satış Yönetiminin Görevleri
 Satış Sürecinin Aşamaları
 Satış Yöneticisinin Görev ve Sorumlukları
 Satış Temsilcilerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler
 Başarılı Bir Satışçı Olmak İçin Yapılması Gerekenler
 İletişim Kavramı
 Satış Faaliyetlerinde İletişimin Amaç ve Hedefleri
 Satışta İyi Bir İletişimin Yararları
 Satışta İletişim Süreci
 İletişimde Mesaj ve İletişim Engelleri
 Satışta Etkili ve Güzel Konuşmanın Önemi
 Dinleme Becerileri Geliştirme
 Satışı Gerçekleştirmek için Sunuş Yapma
 Etkili Yazışmalar Yapma
 Beden Dili ve Kişisel İmaj
 Çatışmaları Başarıyla Çözme
 Kurum İçi İletişimin Önemi ve İletişim Kanalları
 Başarılı İletişim Kurmanın Yolları

Hedef Kitle

Kendisine bağlı satış ekipleriyle çalışan her kademeden satış yöneticileri, rut satış yöneticileri, bölge satış yöneticileri ve yönetici adayları, pazarlama yetkilileri, müşteri ilişkileri yöneticileri ve şirketi müşteri karşısında temsileden tüm profesyoneller.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı, satış ve müşteri temsilcilerinin satışa sundukları ürün ya da hizmetlerinin teknik ve sektörel özelliklerine uygun bir satış stili geliştirmelerini sağlamak, müşterilerle kurdukları ilişkilerin düzeyini yükseltmek, ikna, müzakere ve sunum becerilerini geliştirmek, değişen müşteri istek ve ihtiyaçlarına uygun günümüz profesyonel satış sürecinin gereklerini, katılımcı ve paylaşımcı bir ortamda, çeşitli uygulamalarla benimsemelerini sağlamaktır.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 Yaratıcı Satışçının Özellikleri.
 Satışta Kişisel Etki Oluşturma.
 Satışçının Teknik Özellikleri.
 Kişisel Satış Düzeyinin Analizi
 Satışta Farkındalık Geliştirme ve Hedef Belirleme.
 Satışta Etkili Müzakere Teknikleri.
 Satış Performansının Ölçülmesi ve Temel Kriterler.
 Profesyonel Satışta İkna Teknikleri.
 EtkiliSatışta Risk Yönetimi.
 Satışta Aksiyon Geliştirme, Kampanyalar ve Satış Uygulamaları.
 Müşteri Türleri ve Satınalma Nedenleri.
 Müşteri ile Bağımlılık İlişkilerinin Geliştirilmesi.
 Müşteri İtirazları ve Dirençleri ile Başa Çıkma.
 Kurumsal, Hacimli ve Proje Bazlı Satışların Özellikleri.
 Proje Bazlı Satışların Özelliklerine Uygun Etkili Satış Sunumları.
 Pazarlama ve Satış Faaliyetleri Arasındaki Farklar ve Benzerlikler.
 Pazarlamanın Temel Fonksiyonlarından Yararlanma.
 Müşterinin Elde Edeceği Değer Analizi.

Hedef Kitle

Tüm satış ekibi

Eğitimin Amacı

Günümüzde değişen müşteri algısında artık detayların daha fazla önem kazanmasıyla renk unsurunun perakendecilikte müşteriye karşı nasıl kullanılması gerektiğinin öğrenilmesidir.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 Renk nedir?
 Ana renkler
 Ara renkler
 Renklerin anlamları
 Ev dekorasyonunda rengin önemi ve kullanılışı
 Renklerin uyumu
 60/30/10 kuralı

Hedef Kitle

Kendisine bağlı satış ekipleriyle çalışan her kademeden satış yöneticileri, rut satış yöneticileri, bölge satış yöneticileri ve yönetici adayları, pazarlama yetkilileri, müşteri ilişkileri yöneticileri ve şirketi müşteri karşısında temsileden tüm profesyoneller.

Eğitimin Amacı

Bu programın amacı katılımcılara, satışın tüm aşamalarında müşteri ile etkili ve başarılı bir iletişim için gerekli tüm unsurları aktararak satışın başarı ile sonuçlandırılmasını sağlamaktır.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 Satış ve Satış Yönetimi Kavramları
 Satış Yönetiminin Görevleri
 Satış Sürecinin Aşamaları
 Satış Yöneticisinin Görev ve Sorumlukları
 Satış Temsilcilerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler
 Başarılı Bir Satışçı Olmak İçin Yapılması Gerekenler
 İletişim Kavramı
 Satış Faaliyetlerinde İletişimin Amaç ve Hedefleri
 Satışta İyi Bir İletişimin Yararları
 Satışta İletişim Süreci
 İletişimde Mesaj ve İletişim Engelleri
 Satışta Etkili ve Güzel Konuşmanın Önemi
 Etkin Dinleme Becerileri Geliştirme
 Satışı Gerçekleştirmek için Sunuş Yapma
 Etkili Yazışmalar Yapma
 Beden Dili ve Kişisel İmaj
 Çatışmaları Başarıyla Çözme
 Kurum İçi İletişimin Önemi ve İletişim Kanalları
 Başarılı İletişim Kurmanın Yolları

Hedef Kitle

Kendisine bağlı satış ekipleriyle çalışan her kademeden satış yöneticileri, rut satış yöneticileri, bölge satış yöneticileri ve yönetici adayları, pazarlama yetkilileri, müşteri ilişkileri yöneticileri ve şirketi müşteri karşısında temsileden tüm profesyoneller.

Eğitimin Amacı

Her kademeden çalışanların sıkılıkla karşılaştığı zor müşteri kavramını açıklığa kavuşturmak, hangi durumlarda bireylerin zor kategorisine girdiklerini, bazen bu durumu bizim yaratıp yaratmadığımızın ve çözüm yollarının öğrenilmesidir.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 Müşteri nedir?
 Müşteri ne ister?
 Müşteri nasıl karar verir?
 Temel iletişim sorunları
 Müşteri yapıları
 İkna eden sözcükler
 Stres kaynakları ve mücadele yolları

Hedef Kitle

Kendisine bağlı satış ekipleriyle çalışan her kademeden satış yöneticileri, rut satış yöneticileri, bölge satış yöneticileri ve yönetici adayları, pazarlama yetkilileri, müşteri ilişkileri yöneticileri ve şirketi müşteri karşısında temsileden tüm profesyoneller.