TARIM EĞİTİMLERİ

Eğitimin Amacı
İTU -GLOBALGAP YAŞ Meyve sebze standardı kurallarını açıklamak. Versiyon 5.1 ile getirilen değişiklikleri konusunda bilgilendirmek. Değişen kontrol noktaları ve kriterlerinin anlaşılmasını sağlamak. Kontrol noktaları ile ilgili objektif delilleri tanıtmak.

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 GLOBALGAP Yaş Meyve-Sebze Standardı Versiyon 5.1 ile getirilen değişiklikleri tanıtmak.
 Yasal Zorunluluklar.
 Kontrol Noktalarının ve kriterlerinin açıklanması.
 İzlenebilirlik

Hedef Kitle
Yaş meyve sebze ihracatçıları ve üreticileri

Eğitimin Amacı
İTU (İyi Tarım Uygulamaları) / Yaş Meyve-Sebze Standartları’nın tanınması, İTU ve Standartları’nın temel noktalarının anlaşılması, belge almak isteyen kuruluşların, belgelendirme kuruluşları ile aynı bakış açısı ve bilgi seviyesini paylaşması. İTU Yaş meyve sebze standardı kurallarını açıklamak kontrol ve sertifikasyon faaliyeti sırasında sorgulanan kontrol noktaları ve kriterlerinin anlaşılmasını sağlamak, kontrol noktaları ile ilgili objektif delilleri tanıtmak.

Eğitimin Süresi
2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği
 Yaş Meyve-Sebze Üretimi Standartlarına
 Genel Bakış, Dünyadaki Durumu
 Yaş Meyve-Sebze Kapsamındaki Ürünler
 İTU Standardı’nın Tanıtımı, Başvuru ve Tescil
 İTU ve Yaş Meyve-Sebze Uygulaması,
 İTU Belgelendirme Süreci
 İTU, Meyve-Sebze Standartları’nın Anlatımı
 İTU  yönetmeliğinin ve tarafların sorumluluklarının açıklanması
 Yasal zorunluluklar
 Kontrol noktalarının ve kriterlerinin açıklanması
 İzlenebilirlik

Hedef Kitle
Tarımsal üretim işletmelerinin yöneticileri, idari ve teknik personel İhracat şirketlerinin yöneticileri, idari ve teknik personel, Tarımsal ürün pazarlaması yapan şirketlerin yöneticileri, idari ve teknik personel, Ziraat mühendisleri, Konu ile ilgili gıda mühendisleri, veteriner hekimler, halk sağlığı uzmanları,Tarımsal üretim işletmelerinin yöneticileri ve çalışanları

Eğitimin Amacı
Uluslararası yaş meyve sebze kalite standartlarının daha iyi anlatılması için çeşitli pratik çalışmalar yapılması; uluslararası yaş meyve sebze kalite standartlarının iç denetimlerinin yapılması sırasında dikkat edilmesi gerekenlerin anlatılması ve sürekli iyileşme için düzeltici önleyici faaliyetlerin uygulanmasını anlatarak uygulamaların etkinliğinin artmasını sağlamak.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Denetim nedir? Niçin uygulanır?
 Denetçilerin özellikleri ve denetim teknikleri
 Zamanlama
 Hesaplama
 Denetimlerin uygulanması ve raporlanması
 Takip denetimleri ,düzeltici ve önleyici faaliyetler,
 Denetimde iletişim
 Denetim ve vaka çalışmaları
 Gerçek uygulama örneği fotoğrafları

Hedef Kitle
GLOBALGAP/TN/ İTU belgeleri olan veya almayı düşünen, üretici, üretici grupları ve bu belgenin sorumluluğunu üstlenecek idari ve teknik personel

Eğitimin Amacı
Yaş Meyve Sebze Sektörü’nde mevcut olan tüm kalite belgelerini anlatarak müşteri memnuniyeti, gıda güvenliği, çevre duyarlılığı ve çalışan refahı konularında genel bilgiler aktarmak. Günümüzün en önemli unsurlarından olan risk değerlendirme ve risk yönetimini anlatarak olası risklerin yönetilebilmesini sağlayacak bilgiler vermek.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 GLOBALGAP, TN, İTU gibi Belgelendirmeleri İçinde Risk Tanımı
 Yaş Meyve Sebze Üretiminde Risk Değerlendirme ve Güvenilir Üretim
 Sürdürülebilir Tarım ve Sürekli İyileşme

Hedef Kitle
Kalite Sistemleri ve Risk Değerlendirme Konularına İlgi Duyan Herkes, Tarımsal Üretim İşletmelerinin Yöneticileri, İdari ve Teknik Personel, İhracat Şirketlerinin Yöneticileri, İdari ve Teknik Personel, Tarımsal Ürün Pazarlaması Yapan Şirketlerin Yöneticileri, İdari ve Teknik Personel, Ziraat Mühendisleri, Konu ile İlgili Gıda Mühendisleri, Veteriner Hekimler, Halk Sağlığı Uzmanları

Eğitimin Amacı
Tarım sektöründe çevre koruma, atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularının nasıl oluşturulup yönetileceğinin detaylı şekilde anlatılması.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Tarım sektörüne dair Uluslararası Standartlarda Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Konularını İşleyen Maddelerin Detaylı Yorumu, Anlatımı
 Tarım ve Doğal Yaşam
 Biyolojik Denge, Biyolojik Mücadele
 Atık ve Kirlilik
 İş Sağlığı ve Güvenliği

Hedef Kitle
Tarımsal Üretim İşletmelerinin Yöneticileri, İdari ve Teknik Personel, İhracat Şirketlerinin Yöneticileri, İdari ve Teknik Personel, Tarımsal Ürün Pazarlaması Yapan Şirketlerin Yöneticileri, İdari ve Teknik Personel, Ziraat Mühendisleri, Konu ile İlgili Gıda Mühendisleri, Veteriner Hekimler, Halk Sağlığı Uzmanları

Eğitimin Amacı
Her geçen gün azalan yaşamsal kaynakların (su, toprak, enerji, gıda) sürdürülebilir bir şekilde kullanılması konusunun açıklanması. Tarımsal işletmelerde sürdürülebilirliğin sağlanması için yapılan alternatif uygulamaların açıklanması.

Eğitimin Süresi
1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği
 Tarımda sürdürülebilirlik konusunun açıklanması
 Son yıllarda sürdürülebilirlik konusunda yapılan projeler
 Türkiye’de ki önde gelen tarım firmalarının çalışmalarının örneklenmesi

Hedef Kitle
Tarımsal Üretim İşletmelerinin Yöneticileri ve çalışanları