https://www.yondes.com/wp-content/uploads/2017/11/1-6.jpg

­ YÖNDES Yönetim Danışmanlık

YÖNDES Danışma Kurulu Başkanı Nesrin SERİN`in TESHİAD Yayını olan Hizmet Dergisi`ndeki Makalesi

Tesis Hizmetleri Yönetimi İş Adamları Derneği (TESHİAD)” tarafından çıkartılan Hizmet Dergisi Ocak 2014 sayısında YÖNDES Yönetim Danışmanlık Danışma Kurulu Başkanı Nesrin SERİN’in “Verimlilik Kavramı ve Tanımı” ile ilgili yazısına yer verdi.

Yazıda verimliliğin önemi, verimlilik yöntemleri, yalın üretim teknikleri, verimlilik takip yönetimi, problem çözme teknikleri, süreç haritalama ve iyileştirme teknikleri konularına ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Verimlilik Kavramı ve Tanımı